Lokata rentierska

Lokata rentierska Banki lokata bankowa Lokata rentierska

Ten rodzaj depozytu dedykowany jest tym osobom, które chcą systematycznie pozyskiwać dochód ze swojej lokaty. Wymogi finansowe w tym przypadku znacznie wykraczają poza tradycyjne ramy. Większość lokat rentierskich zakładanych jest od kwoty minimum 5 tys PLN. Ten warunek skutecznie zamyka drogę do zysków kapitałowych dla wielu Polaków zainteresowanych tym rodzajem depozytu. Niestety oprocentowanie pozostawia wiele do życzenia. W większości przypadków nie przekracza 5%.

Lokata rentierska w naszym kraju jest mało popularnym produktem bankowym. Instytucje finansowe mają go w swoje ofercie jednak promocja tego produktu nie jest na porządku dziennym. Niechęć względem lokaty rentierskiej wynika bezpośrednio z faktu takiego, że jest to produkt przeznaczony dla zamożnych klientów. Kwota jaką wymagają banki jest bowiem wysoka a procent niski. Na szczęście przy tak wysokich kwotach klienci mają możliwość negocjacji warunków oprocentowania. Jeśli chodzi o poziom oprocentowania to waha się on w przedziale od 3 do 5 proc. Może on jednak ulec zmianie podczas negocjacji z klientem. Lokata rentierska przeznaczona jest dla osób , które traktują narastające odsetki jako znaczący dochód do domowego budżetu. Tego rodzaju depozyt pozwala konsumentom na regularne wypłaty środków bez utraty cennych odsetek. W typowym wypadku rozwiązanie to zostaje uzyskane w ten sposób, że kwota podstawowa zostaje wpłacona na okresową lokatę, ale odsetki od kapitału są systematycznie wypłacane na koniec każdego okresu rozliczeniowego. . Zakładając ten depozyt należy natomiast pamiętać o zjawisku inflacji. Z roku na rok nasze oszczędności będą topnieć. Po kilku latach życie z odsetek może stać się nie wystarczające dla osoby, która przyzwyczajona jest do wyższego standardu życia.

Leave a Reply


© 2016 Lokaty bankowe.